Menu

Rates

Rates as of December 2018
Cessna C152 Cessna C172 Piper Seneca PA-34 Sim Ground Briefing
Daul Solo Daul Solo Daul Daul Daul
Training flights $ 205 $ 140 $ 215 $ 150 $ 380 $ 100 $ 65
Rental or Other Checkouts $ 200 $ 140 $ 210 $ 150 NA $ 100 $ 60
Rental NA $ 140 NA $ 150 NA $ 100 NA
Scenic Flight $ 90 NA $ 170 NA NA NA NA
Intro Flight** $ 65** NA $ 75 NA NA NA NA